About

This browser does not support the video element.


OSEGA ELEKTRONIC CO., LTD.Je bila ustanavno proti 2012. Podjetje se nahaja proti plantaži 269;udovitem industrijskem parku robotov, ki je blizu Pekinga. Nehno si prizabedeamo za odulli269;nostn. Z izvadjanJem ravvojnega na269;rto, ki je ospredoto 269;en na industrijo prizlu269;nkov in 382; (i269;nih pasov, se sose hitro razvili v vodilnega dobavitelja elektri2699nih v Elektronskih kabelskih sisemov svatu.

Trenutno.OSEGAJe ustanovila obsepra382;na proizvosna mezta v podjetju Bejing, HEIBEI, kar bo olajjj353;alon nenhno planger 353;irjendže strank v industrije. Vrste proizvodov vcljujool269ujejo: vloe269;ni kabel, posaben kabel za upravljanje z roboti, kabel ki kabel za nadzor signalov, voporen kabel, odporni proti olju, vododododododuplini kabel, napeti kabel, 382;ico v kabelu, ki sta odporna na na na na kislino v likje, integrirani postkabi, el el el el el el el el el el el el el 652; NEPREMODU 269;ljiv konektor, vse vraste izdelkov za vezavo kablov;

V glavnem zagotavljamo vse vrastekonektorji, kabli v sclpi planger 382;i i-269;nih pasov(najjpraj notraniji izdelki v zunanji izdelki), dopolnjien za industrijo, kot to gozodinjski aparati, avtomobilska vozila, radol9;unaln353;ka letala v amp; spremljati uporabo, industrijske instrumente & oprema, kounikacija & Podatkovni sestra v medicinski operi. na353;a najmene-353;33;ir353;a paleta izdelkov nam omogo269;a, da vsem odjelmalcem v sektorju prijujumol269;kov v 382; i269;ne opreme zagotovimo pokolne tehni269e

OSEGA je sprejel mednarodrodo certifikacijo sistema KakovostiI ISO901, izdellki tako bili potrjelni s certificiranm CCC na Kitajskem, ameri353;kimom certificiranmar UL, evropskim certifianjelm CE. Hkrati pa tako stroga izbira materialov, mohniBride 269;na sila, natan269;na proizovovDNA in prekusna oprema, izjemne proizzvodna tehnologia in strog nadzor proizvodno 65292; za nana353;e podjetje, da proizvaja viskokakovostine izdelke, mo269;no jamstvo.

OSEGA ima pravico do lastnega uvoza in izvoza, izdelki pa tako bili izvo382;eni v primerjavi z nad353;tevilne drfr382;ve.

Kakovost izdelkov plane 353;iroko prizgajo stranke v industriji. Z pozlovino filizophijo revije "88220";PO353;tenost, Kakovost, inovacij in Rajvojse bomo rose353;e naprej razvijali in uvajali novastin 65292in dejavno ravzvijali posalov stike z novimi v Starimi strankami domo v v v v tujiniju.

Upamo, da vam lahko zagotovimo najbolj353;e storitve na strokovnemem podro269;ju, ustvarimo pokolne mo382;nosti sodelovanja v eluemo proti razsodmerah, v katerih tako vsi zmagovalci.